Web Yazılım

Web Yazılım

Web yazılım, HTML diline dinamik yani yönetilebilir özellikler kazandırmak için yapılan yazılımdır.

BEYCON olarak Microsoft teknolojilerini kullanarak tüm kurum veya kişilere özel web yazılım projeleri, B2B, B2C, C2C e-ticaret sistemi, entegrasyon çözümleri ve proje yönetimi hizmetleri sunuyoruz. Yazılım projelerimizin iş süreçleri : Öncelikle proje analizi yapılır, projenin prototip çalışması hazırlanır ve süreç planı belirlenir, planlama yapılır, tasarım tamamlanır, yazılım kodlamasının ardından ara yüzü giydirilir, test edilir ve son olarak proje yayına açılır. Proje süreçlerinden de anlaşılacağı gibi web yazılım ciddi bir emek ister.

Yazılım projelerimizde ara yüz ortamında Visual Studio 2013,VB &C# .Net kodlama dili, MVC ve n-katmanlı yazılım mimarisi kullanılmaktadır.

Geliştirmiş olduğumuz bazı özel yazılım projelerimiz ;

  • BEYCON CMS (içerik yönetim sistemi)
  • Kredi Hesaplama ve raporlama yazılımı
  • Açık artırma sistemi yazılımı
  • B2C – B2B sistemleri
  • Offline Bahis yazılımı
  • Portal yazılımı
  • Haber portalı yazılımı
  • Deprem verilerinin harita üzerinde gösterimi (web service)

"Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha, yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir. “

Thomas Alva Edison

Web Yazılım
Web Yazılım