Özel Yazılım

Özel Yazılım

Her şirketin organizasyon yapısı, yönetim anlayışı, stratejisi ve stratejisine ulaşmak için kullandığı taktikleri farklı olduğundan standart kalıplar üzerine oturtulmuş olan paket yazılımlarla istenilen doğrultuda iş süreçlerinin yönetilmesi ve başarıya ulaşılması mümkün değildir. Ancak şirketlerin karakteristik özellikleri ile doğru orantılı olarak geliştirilen özel yazılımları ile tüm iş süreçleri başarıyla yönetilebilmektedir.

BEYCON olarak sadece özel yazılımı hizmeti sunuyor kurumların ve kişilerin özel istek ve ihtiyaçlarına cevap vererek, daha hızlı ve daha verimli çözümler üretilmesini sağlıyoruz.

Sunduğumuz özel web yazılım hizmetinin amacı, proje risklerini en aza indirerek oluşabilecek başarısızlıkların, en önemlisi de zaman ve maddi kayıpların önüne geçmektir.

BEYCON Özel Yazılım Hizmetinin Sağladığı Faydalar:

  • İhtiyaç ve isteklerle doğru orantılı özel yazılımlar geliştirildiğinden proje maliyetleri azalmakta ve projelerin verimlilikleri artmaktadır.
  • Projedeki risk faktörü en az seviyeye inmektedir.
  • Özel Yazılım belirli bir hedef doğrultusunda geliştirildiğinden zamandan tasarruf sağlamaktadır.
  • Projeler müşteriler ile birlikte dikkatli bir şekilde planlanır ve müşteriler projelerinin her aşamasında aktif olarak yer alabilir. Böylelikle sürprizlerle karşılaşılmaz.
  • Paket yazılımların aksine geliştirilebilir olması özel yazılımın en önemli özelliğidir.

BEYCON Özel Yazılım Süreçleri

Analiz

Özel yazılım projeleri öncesinde yapılan detaylı analiz çalışmaları ile projede yer alacak tüm modüller detaylı şekilde belirlenir ve kağıda dökülür. Bu aşamada müşteri ile ortak bir çalışma söz konusudur.

Prototip Çalışma

Analiz ile belirlenen kapsam, kara kalem çalışmasına benzer bir yapı ile ekran ekran tasarlanır.Modüllerin nasıl çalışacağı hangi ekranlarda nelerin olacağı tek tek detaylı şekilde anlatılır.

Tasarım

Prototip çalışmada belirlenen ekranlar, görsel tasarıma dönüştürülür. Tasarım aşamasında web standartları ve en yeni trendler göz önüne alınır.

Kodlama (Back-Hand Yazılım / C#)

Analiz, prototip ve tasarım çalışmalarına bağlı kalınarak yazılım yapılır. Her zaman N katmanlı bir mimari düşünülür ve sistemin maksimum performansta çalışması hedeflenir. Performans için database yapısı projeye özel olarak tasarlanır.

Kodlama (Front-Hand / HTML - CSS)

Yazılım sürecinin bitmesiyle, hatta zaman zaman aynı süreçle birlikte ara yüz kodlama süreci başlar. Bu aşama yapılan özel yazılımın tasarıma giydirilme işlemi olarak da adlandırılır. Ara yüz kodlanırken de web standartları ve son teknolojiler kullanılır. En çok tercih edilen ve kullanılan tarayıcılarda görüntüleme testleri yapılarak ilerlenir.

Test

Testlerde projelere göre özel olarak belirlenir. Bazı projelerimizde müşterilerimiz ile aynı anda test yaparken, bazı projelerimizde bu testleri ayrı ayrı yapmaktayız.

Yayın

Tüm aşamaların ardından proje kendi sunucularımız veya müşterilerimize ait sunucularda, gerekli alt yapı oluşturulduktan sonra yayına açılır.

“Bir araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir ilerleme. Beraber çalışmaksa gerçek başarıdır.”

Henry Ford

Özel Yazılım
Özel Yazılım