E Dergi

E-Dergi ve Broşür Çalışmaları

Şirketlerin kendilerini kamuya ve hedef kitlelerine ifade etmelerinin en iyi yolu tasarlanan e-dergi, web site ve broşür çalışmalarıdır. Beycon Group uzman kadrosuyla şirketlerin vizyon ve misyonu doğrultusunda hedef kitlelerine ulaşmasında etkili olacak tüm iletişim yollarının doğru kullanılmasında entegre hizmet vermektedir. Beycon Group tasarlanacak web sitesi, e-dergi ve broşür çalışmalarında şirketlerden alacağı brief doğrultusunda içeriklerin ve tasarımların hazırlanmasında öncü rol oynar.

"Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha, yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir. “

Thomas Alva Edison

E Dergi
E Dergi