Dış Kaynak Yönetimi

DIŞ KAYNAK YÖNETİMİ

Dış Kaynak Yönetimi

Dış Kaynak Kullanımı (DKK) bir şirketin asıl uzmanlık alanına odaklanıp uzmanlık alanı dışındaki konularda konunun uzman şirketlerinden hizmet alması anlamına gelmektedir. Günümüzde şirketler rekabetçi iş dünyasının şartları gereği sadece kendi profesyonel kabiliyetleri üzerine odaklanarak başarılı olabilmekte hatta bu sayede varlıklarını devam ettirebilmektedirler.

Tüm sektörlerin günümüzde ihtiyaç duyduğu temel alan olan bilişim teknolojileri alanında ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kalifiye personel, altyapı, donanım ve yazılım gibi alanlara yatırım yapmaları zorunluluğu doğmuştur. Tüm bu süreçlerin toplam maliyeti ise genellikle çok yüksektir. Bu sebepten dolayı kârlılık oranlarının çok düştüğü günümüz rekabetçi iş dünyasında şirketler bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını Dış Kaynak Kullanımı (DKK) metoduyla karşılama yoluna gitmişler

Bilişim Teknolojilerinin Dış Kaynak Kullanımıyla Sağlanmasının Şirketlere Sağladığı Faydalar

Kalite

Bilişim Teknolojileri alanı dışında faaliyet gösteren şirketlerin müşterilerine daha kaliteli ürünler ve hizmetler sunmasını sağlar.

Risklerin Paylaşımı

Bilişim Teknolojileri yatırımları önemli riskler taşımaktadır. Şirketler bu riskleri minimuma indirmek ve en az hasarla etkilenmek için bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını Dış Kaynak Yönetimi yoluyla gidermeye başlamışlardır. Bu sayede şirketler daha dinamik bir şekilde değişime adapte olabilmektedir.

Kendi Alanına Odaklanabilme

Dış Kaynak Kullanımı şirketlerin kendi öz alanları dışındaki alanlarda zaman kaybetmelerini ve yatırım yapmalarının önüne geçer. Bu sayede şirketler kendi öz alanlarına daha fazla vakit ve maddi kaynak ayırma imkânına kavuşurlar.

BEYCON’un Şirketlere Sunduğu Dış Kaynak Kullanımının Avantajları

  • Şirketlerin ana faaliyet alanlarına yoğunlaşabilmesi.
  • Maliyetlerin düşürülmesi.
  • Zaman kaybının önüne geçilmesi.
  • Güncel ve en son teknolojiden faydalanarak dünyadaki değişime kolay uyum sağlamaları ve rakiplerinin gerisinde kalmalarının engellenmesi.
  • BEYCON olarak diğer dış kaynak sağlayan şirketlere oranla öne çıktığımız nokta, dış kaynak olarak tedarik ettiğimiz çalışanlarımız şirketimizin kadrolu elemanlarıdır. Tüm sosyal haklarışirketimiz tarafından karşılanan çalışanlarımız projelerinin sona ermesiyle birlikte BEYCON bünyesine geri dönmektedirler.

"Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha, yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir. “

Thomas Alva Edison

Dış Kaynak Yönetimi
Dış Kaynak Yönetimi