Dış Kaynak Kullanmanın Avantajı

Bilişim Teknolojileri ile Dış Kaynak Kullanımı

Dış Kaynak Kullanımı ile Kalite

Bilişim Teknolojileri alanı dışında faaliyet gösteren şirketlerin müşterilerine daha kaliteli ürünler ve hizmetler sunmasını sağlar.

Dış Kaynak Kullanım ile Risklerin paylaşımı

Şirketlerin bilişim teknoloji yatırımları önemli riskler taşımaktadır. Firmalar bu gerçeklikten yola çıkarak bilişim teknolojilerinden dış kaynaklar vasıtasıyla yararlanmaya başlamışlardır. Bu sayede daha dinamik bir şekilde değişen fırsatlar karşısında değişime daha kolay adapte olabilmektedirler.

Kendi Alanına Odaklanabilme ve Dış Kaynak Kullanım

Dış kaynak kullanımı şirketlerin kendi öz alanları dışındaki alanlarda zaman kaybetmelerini ve yatırım yapmalarının önüne geçer. Bu sayede şirketler kendi öz alanlarına daha fazla vakit ve maddi kaynak ayırma imkânına kavuşurlar.

Dış Kaynak kullanımı hizmeti alacak olan şirketin işin sürekliliğini sağlayacak uzman insan kaynağına gereksinimleri karşılayan teknolojik birikime sahip olması büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde verilen dış kaynak hizmeti şirketlerde tedavisi mümkün olmayan yaralar açmaktadır. Beycon bu gerçeklikten yola çıkarak alanında uzman kadrosu ve bilişim alanındaki bilgi birikimiyle şirketlere; Bilişim teknolojileri alanında dış kaynak kullanımı hizmeti sunmaktadır.

"Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha, yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir. “

Thomas Alva Edison

Dış Kaynak Kullanmanın Avantajı
Dış Kaynak Kullanmanın Avantajı