Dış Kaynak Kullanımı Nedir

Dış Kaynak Kullanımı Nedir?

Dış Kaynak Kullanımı(DKK) bir şirketin asıl uzmanlık alanına odaklanıp uzmanlık alanı dışındaki konularda konunun uzman şirketlerinden hizmet alması anlamına gelmektedir. Günümüzde şirketler rekabetçi iş dünyasının şartları gereği sadece kendi profesyonel kabiliyetleri üzerine odaklanarak başarılı olabilmekte hatta varlıklarını devam ettirebilmektedirler.

Tüm sektörlerin günümüzde ihtiyaç duyduğu temel alan olan bilişim teknolojileri alanında ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kalifiye personel, altyapı, donanım ve yazılım gibi birbirinden farklı alanlara yatırım yapmaları zorunluluğu doğmuştur. Tüm bu süreçlerin toplam maliyeti ise genellikle çok yüksektir. Bu sebepten dolayı kârlılık oranlarının çok düştüğü günümüz rekabetçi iş dünyasında şirketler bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını Dış Kaynak Kullanımı (DKK) metoduyla karşılama yoluna gitmişlerdir.

Dış Kaynak Kullanımı İçin Şirket Seçmek

Fakat şirketler dış kaynak kullanımı DKK hizmeti alacakları şirketi seçerken çok dikkatli olmalıdırlar çünkü DKK hizmeti alınacak şirketin seçiminde yapılabilecek hatalar şirketlerin kurumsal kimliklerine ciddi zararlar verebilmekte maddi kayıplara yol açabilmektedir.

"Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha, yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir. “

Thomas Alva Edison

Dış Kaynak Kullanımı Nedir
Dış Kaynak Kullanımı Nedir