Dış Kaynak Hizmet Alanı

Dış Kaynak Hizmet Alanları

Microsoft Teknolojileri ve Dış Kaynak Kullanımı

  • .NET
  • SQL
  • CRM
  • SHARE POINT

Java Teknolojileri ile Dış Kaynak Kullanım Projeleri

  • J2ME, J2SE, J2EE
  • JSP, SERVLET, JSF, EJB, HİBERNATE, STRUTS HİBER
  • ORACLE ve SAP ile konuşabilme
  • İstenilen Nitelik ve Uzmanlıkta Eleman İstihdamı

"Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha, yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir. “

Thomas Alva Edison

Dış Kaynak Hizmet Alanı
Dış Kaynak Hizmet Alanı