Ücretlerin Bankadan Ödenmesi

Ali Karakuş

Ali Karakuş

Bir süredir gündemde olan, sigortalılara,  ödemelerinin, bankalar aracılığıyla yapılmasına dair yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.11.2008 Tarih ve 27058 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.

Yönetmelik ile işverenleri tarafından Türkiye Genelinde Çalıştırdıkları kişi sayısının en az 10 kişi olması durumunda ; Borçlar Kanunu, Basın Mesleği Kanunu, Deniz Kanunu ve İş Kanunu kapsamında çalıştırılan; İşçiye, Gazeteciye ve Gemi Adamına yapılacak; Net Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakların 01.01.2009 tarihinden itibaren bankalar aracılığıyla ödenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

854 sayılı Deniz İş Kanunun 6. maddesinde, Bu kanuna göre yapılacak yazılı akitlerde aşağıdaki hususların bulunması gerekir denilmektedir.

1. İşverenin adı ve soyadiyle ikametgah adresi,

2. Gemiadamının adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, sicil numarası ve ikametgah adresi,

3. Gemiadamının çalışacağı geminin ismi, sicil numarası, grostonilatosu ve kaydedildiği sicil dairesi (aynı işverenin muhtelif gemilerinde çalışması ihtimali mevcutsa, bu hizmet aktinde ayrıca belirtilir.)

4. Aktin yapıldığı yer ve tarih,

5. Gemiadamının göreceği iş,

6. Gemiadamının hizmete başlıyacağı tarih ve yer,

7. Hizmet aktinin belli bir süre için yapılmış olup olmadığı, belli bir süre için yapılmış ise süresi veya sefer üzerine ise hangi sefer olduğu,

8. Kararlaştırılan ücret esası ile miktarı,

9. Ücretin ödeme zamanı ve yeri ile zorunlu tutulan işverenler için gemiadamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının ödeneceği banka özel hesap numarası, (1)

10. Avans şartları,

11. Diğer iş şartları,

12. Tirimciler ve ateşçiler ile yapılacak hizmet akitlerinde 25/5/1959 gün ve 7292 sayılı kanunla onanan sözleşmenin özeti.

Gemi Adamı ile işveren arasında yazılı olarak yapılması gerekli olan hizmet
akdinde, Ücretin Ödenme zamanı, yeri ve banka hesap numarasının da bulunması zorunlu hale getirilmiştir.

ücret ödemelerini bankadan yapma zorunluluğunda olan işverenler, veya işveren adına hareket edenler, İŞYERLERİNİN bulunduğu mahallerde banka şubesinin bulunmaması veya çalışanlara banka aracılığı ile ödeme yapılmasına imkan bulunmaması halinde ödemeleri PTT aracılığıyla yapabileceklerdir.

Sigortalılara Bankalar aracılığı ile yapılan her türlü ödemenin niteliğin açıklamada belirtilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

ZORUNLULUĞA UYULMAMASI HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırmayan işveren, işveren vekili hakkında, bu durumda olan

Her bir GEMİADAMI için 1.200,00 YTL (Binikiyüz YTL)
Her bir GAZETECİ için 1.500,00 YTL (Binbeşyüz YTL)
Her bir İŞÇİ ve her ay için 100,00 YTL(YüzYTL) idari para cezası verilir.

18 Kasım 2008 – Ali Karakuş

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir