Tubisad Bilişim Vadisi Değerlendirmesi

tubisad

TÜBİSAD’dan Bilişim Vadisi Değerlendirmesi

“Bilişim Vadisi Projesi’nin Doğru Modelle Hayata Geçirilmesi, Türkiye Ekonomisi İçin Kritik Öneme Sahip”

TÜBİSAD, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü”nün ülkemizin büyümesinde, istihdamın artırılmasında ve dünya pazarlarında rekabet gücümüzün yükseltilmesinde kaldıraç etkisi olduğunu ve Türkiye için “stratejik sektör” olarak konumlandırılması gerektiğini önemle vurgulamaktadır. Bu nedenle, hem Türkiye ekonomisi, hem de Türkiye’nin kalkınmasında “stratejik” öneme sahip olan sektör için, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından koordine edilen “Bilişim Vadisi” projesinden istenen sonuçların alınmasında model konusu kritik öneme sahiptir.

TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği), sektörü en geniş düzeyde temsil eden sivil toplum örgütü , “Bilişim Vadisi” projesini, bu stratejik sektörün gelişimi için atılması gereken ilk adım olarak görmekte, “Bilişim Vadisi” projesiyle ilgili gelişmeleri yakından izlemekte ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından koordine edilen bu projeyi desteklemektedir. Projenin başarıyla hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir kılınması ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine kısa ve uzun dönemde önemli katkılar yapacaktır.

TÜBİSAD , Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Nihat Ergün’ün “Bilişim Vadisi” projesiyle ilgili açıklamalarını ve bu açıklamalarında altına çizdiği hususları değerli bulmakta, Sayın Bakan’ımızın projeye sahip çıkmasından büyük bir memnuniyet duymaktadır.

Tübisad Bilişim Vadisi projesinin müşterisi ve ana muhatabı olan sektörün görüşlerinin projenin planlanması ve hayata geçirilmesi aşamalarında dikkate alınması projenin istenilen amaç ve hedeflere ulaşmasında kritik bir unsurdur. Bu bağlamda “Bilişim Vadisi” çalışmaları konusunda uzun yıllardır fikir üreterek bunu ilgili kurumların bilgisine sunan TÜBİSAD, konuyla ilgili görüşlerini kamuoyuyla da paylaşmayı görev bilmektedir.

Bilişim Vadisi sembolik kavram olmuştur
Dünyada değişen koşullar, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, şirketlerin çalışma biçimleri, “Bilişim Vadisi” kavramının da farklı algılanmasını gerektirmektedir. Bu açıdan bakıldığında, “Vadi” kavramı artık, fiziksel bir bölgeyi ifade etmekten çok, sektörün desteklenmesi, teşvik edilmesi konusundaki tüm çalışmaları içine alan bir kavram niteliğindedir. Büyük ve tek bir merkez düşünerek gerçekleştirilecek bir proje hem kısıtlı kaynakların israfına yol açacaktır, hem de istenen verimliliği sağlayamayacaktır. Yetkin ve az bulunan nitelikli insan kaynaklarını ve şirketleri bölgeler arasında göç ettirmek mümkün değildir. Bu nedenle, TÜBİSAD, bilişim sektörünün ekonomideki kaldıraç rolünü göz önüne aldığımızda “Bilişim Vadisi” projesi modeli hazırlanırken aşağıdaki noktaların dikkatle göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünmektedir:

Lokasyon bağımsız bir model

“Bilişim Vadisi” bir sembol isim olmalı ve kavram olarak:

  • Lokasyon bağımsız, faaliyet bazlı, ihtiyaç duyulan ve yeterli kaynağa sahip yerlerde odaklar/öbekler olarak düzenlenmiş,
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin her türlü ticaret, hizmet ve sanayi alanlarıyla ilişkilerini geliştirecek,
  • Bu alanlarda uluslararası standartlarda ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesini ve üretilmesini teşvik eden bir eko sistem yaratacak,
  • Dünya pazarları içerisinde Türkiye’nin rekabet gücünü artırarak ülke ekonomisi için önemli bir güç sağlayacak
  • Bölge ülkelerinin Türkiye Bilişim Vadisine katılımını özendirecek ve diasporada bilişim alanında faaliyet gösteren vatandaşlarımızla stratejik işbirliklerini teşvik edecek yeni bir ortam, yeni bir model olmalıdır.

Bu kapsamda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Kocaeli Bilişim Vadisi Projesi’nin de bu öbeklenmelerde,  ilk düşünülen bölgelerden biri olması, ancak örneğin başta İstanbul olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde de kısa süre içinde bu yönde “öbeklenme” modelinin uygulanması büyük katkı yapacaktır.

Özel sektör ağırlığı olmalı
“Bilişim Vadisi” kavramının yönetişim modeli, kamu-özel sektör ortaklığını özel sektör ağırlıklı olarak geliştiren, karar alma süreçlerinde özel sektör ve sivil toplumun aktif ve etkin rol aldığı şekilde düzenlenmelidir. TÜBİSAD, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünü en geniş düzeyde temsil eden sivil toplum örgütü olarak kurgulanacak yönetişim modeli içerisinde etkin rol ve sorumluluk almaya hazırdır.

Bilişim Vadisi’nin modeli, yeni bir İnovasyon Yasası’nın temel işlevini yüklenecek özel bir Bilişim Vadisi yasası ile 6491 ve 5746 sayılı yasaların eksiklerini de giderebilecek bir yapı üzerinde tasarlanmalıdır.

Model, doğrudan yabancı yatırımı kolaylaştıran, yerli girişimcilerin risk sermayesi ve kuluçka sistemleri gibi finansman ve proje ihtiyaçlarını karşılayabilecek, stratejik iş, üretim ve pazarlama danışmanlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak, dış alım, prototip üretimi esnekliği, destek personelinin çalıştırılması gibi hizmet inovasyonunu mümkün kılan yeni donatılara izin veren, iş yapma maliyetini optimize eden bir hukuksal statü kazanmalıdır.

Yasanın yürütücüsünün  T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olması işlemleri hızlandıracaktır.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir