Sigortasız Çalıştırılan Kişilerin Tespiti Artık Daha Kolay

Ali Karakuş

Ali Karakuş

Kayıt dışı istihdamı önlemek amacıyla SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından 18.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-97 sayılı genelge ile, 5510 Sayılı kanunun 8. maddesinin 7. fıkrasına dayanarak, vatandaşların bankalar ve kamu idareleri nezdinde yapacakları işlemleri sırasında, sigortalılık bakımından, tescilli olup olmadıklarını kontrol etmek amacıyla, Bankalar ve kamu idarelerine bildirim yükümlülüğü getirilmiş, Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen Banka ve Kamu idarelerine her bir sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında (31.12.2008’e kadar 63,87 YTL) idari para cezası kesileceği belirtilmiştir.

BANKALARDA YAPILACAK İŞLEMLER

Bankalarca, her ne şekilde olursa olsun ilk defa mevduat hesabı açtırılması sırasında, kredi işlemlerinin sonuçlandırılması ile kredi kartı ve çek karnesi verilmesi işlemlerinde, tüm başvuru sahiplerinden, Meslek Bilgileri ve çalıştıkları yerin ünvanı ve açık adreslerine ait bilgiler alınarak Elektronik ortamda SGK’na bildirilecek, Kurum, kendi tescil kütüklerinden elektronik ortamda toplu kontrol yaparak, sigortasız olan kişileri tespit edecek, ilgili il ve bölge müdürlüklerine bildirecektir. Banka müşterilerinin daha önce alınan bilgilerinde değişiklik olması halinde, bankalar yeni bilgileri güncelleyerek SGK’na bildirecektir.

KAMU İDARELERİ

1-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,

2- Milli Eğitim Müdürlüklerince İlk ve Orta öğretimde her yıl öğrencilerin kayıt

yaptırdıkları sırada öğrenci velilerinin mesleği, çalıştıkları işyeri ünvanı ve adresi bilgileri

aynı şekilde, okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim okulları ve kurslar, uzaktan eğitim yapan kuruluşlar, dershaneler, ehliyet kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri eğitim kurumları’na açılma izni verilmesinde, buralarda çalışan personele ve buralarda eğitim alan öğrencilerin (15 yaşından Küçük olanlar) anne ve babaları veya kursiyelerin çalıştıkları işyeri ünvanı, adres bilgileri SGK’ya bildirilecektir.

3- Tarım ve Köy İşleri İl Müdürlükleri,

4- Kültür ve Turizm Bakanlığı

5.1 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü,

5.2 Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

5.3. Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

5.4 Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

5.5 Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

5.6 İl Müdürlükleri

5- Sağlık İl Müdürlükleri

6-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

7- Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri

8- Emniyet İl Müdürlükleri ve Jandarma Komutanlıkları

9- İl Özel İdareleri

10- Valilikler

11- Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü

12-Çevre ve Orman Bakanlığı

13- PTT Genel Müdürlüğü

14-Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği

15- Özerk Spor Federasyonları

16-Türk Telekom A.Ş., TTnet A.Ş.

17- Turkcell A.Ş. Vodafone A.Ş., Avea A.Ş.

18- Noterler

nezdinde yapılacak tüm işlemlerde işlemi yaptıran vatandaşın kendisine veya velisine ait Çalıştığı işyerinin ünvanı, adresi ve bazılarında gelir bilgileri, sayılan kurumlar tarafından belirlenen formatlarda ve elektronik ortamda, işlemin yapıldığı ayı izleyen ayın 5’inci gününü mesai, saati (17:30) sonuna kadar SGK’na bildirecektir. (Bazı Kurumların bildirim süreleri işlemin özelliğine göre değişebilmektedir.)

Bankalar ve Kamu İdareleri tarafından Yapılması zorunlu bildirimler, Kanunun tüm maddeleri ile birlikte yürürlüğe girdiği tarih olan 01.10.2008 tarihinden sonraki yapılacak işlemler için geçerli olacak, Bu tarihten önceki işlemler SGK’na bildirilmeyecektir.

Yapılacak bildirimler ile Kurum kayıtları karşılaştırılacak ve sigortasız çalıştığı tespit edilenler, bağlı bulundukları il müdürlüklerine bildirilecek ve haklarından yasal işlem yapılacaktır.

Sigortalı giriş bildirgesinin yasal süresi içinde kuruma verilmemesinin cezası 638,70 YTL’dir (01.07.2008-31.12.2008 arası) Bunu yanında sigortasız çalıştığı tespit edilen kişilerin çalıştığı işyerlerindeki çalışma sürelerinin fazla olması halinde, işveren yüklü ssk ve vergi cezaları ile karşı karşıya kalabilecektir.

Özellikle Çalışanlar tarafından, Bankalara yapılan Kredi ve Kredi Kartı başvurularında gerçeğe uygun olmayan veya işyeri kayıtları ile uyuşmayan gelir beyanlarının, 01.10.2008 tarihinden itibaren, bankalar tarafından SGK’na bildirilecek olması nedeniyle, yapılan yanlış veya uyumsuz gelir beyanları da yine işverenleri yüklü tutarlarda vergi ve ssk cezaları ile karşı karşıya getirecektir.

Kayıt dışı istihdamla mücadelenin çok önemli olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu mücadeleyi yaparken bu duruma neden olan etkenleri de göz ardı etmemek gerekir. Sigortalı çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda kayıt dışılığın önlenmesi yine de güç olacaktır.

Sigorta primlerinde işveren lehine, yapılan 5 puanlık indirimin, prim ödemelerinin vadesinde zamanında yapılması başta olmak üzere, 18 sayfalık bir genelge ile birçok şarta bağlanması, özellikle mali sıkıntı içerisinde olmaları nedeniyle vergi ve sigorta ödemelerini gecikmeli yapabilen işletmelerin maliyetlerinin azaltılmasına hiçbir katkısı olmayacaktır.

Yapılan indirimin amacı maliyetleri azaltmaksa, bunun ödemeye ve hiçbir şarta bağlı olmadan, işçi ve işveren hisselerinde eşit olarak 5’er puanlık yapılması, daha adil bir yaklaşım olacaktır.

Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) tarafından yayınlanan “Suç Gelirlerinin Aklaması Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” gereği; Bankalardaki hesap açılışlarında kimlik ve adres tespitine ilişkin yeni yükümlülükler getirilmiştir.

1) Bankalarda işlem yaptıran kişilerin kendi adlarına ve fakat başkası hesabına hareket etmeleri halinde, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiklerini bankalara yazılı olarak bildirmemeleri durumunda adli yaptırıma tabi olacakları hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle, başkası hesabına gerçekleştirmek istediğiniz işlemler için Banka şubelerine giderek detay bilgi vermeniz gerekmektedir. 2) Hesap sahiplerinin beyan ettikleri adresleri teyid eden belgeleri bankalara ibrazı zorunlu kılınmıştır.

Buna göre;

a) 30 Haziran 2008 tarihi veya öncesinde bankalar nezdinde hesap açtırmış olan kişlerin beyan ettikleri adreslerini doğrulayan belgeleri (ibraz tarihinden önceki üç aylık döneme ait ikametgah belgesi veya adınıza düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren hizmete ilişkin olan bir fatura, vb.) en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar,

b) 30 Haziran 2008 sonrası açılan hesaplar için sözkonusu belgeleri hesabın açıldığı tarihten itibaren en geç 10 işgünü içinde, hesapların bulunduğu Bankalara ibraz ederek teyit etmeleri gerekmektedir. Kimlik tespiti ile ilgili (var ise) diğer eksik bilgilerin de tamamlanması gerekmektedir.

20 Kasım 2008 – Ali Karakuş

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir