İstirahat Sürelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi

•    Bahsi bildirimin hiç gönderilmemesi veya süreleri dışında internet üzerinden kuruma bildirilmesi halinde ise ;
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102. Maddesinin “i”  bendi gereği Kurum tarafından bu Kanunun 100 üncü maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. !!!
•    Yapılan açıklamalar ışığında İdari Para Cezası ile karşı karşıya kalmamak için Sosyal Güvenlik Kurumlarına başvurarak tedavilerini yaptıran çalışanlara,  sağlık kuruluşları tarafından verilen istirahat kağıtlarının  (geçici işgöremezlik Belgeleri) aynı gün işverene iletilmesi, işverenlerin de tebliğde belirtilen süreler içerisinde, istirahat günlerine ait  bildirimini elektronik ortamda kuruma yapmaları gerekmektedir.
–    Bildirimlerin hiç yapılmaması halinde Aylık Asgari ücretin beş katı tutarında (729,00 x 5 =3.645,00 TL)
–    Bildirimlerin geç verilmesi halinde Aylık Asgari ücretin iki katı tutarında  (729,00 x 2 =1.458,00 TL)
İdari para cezası kesilecektir.

Bu güne kadarki uygulamada,  çeşitli nedenlerden dolayı, Çalışanlar tarafından istirahat belgelerinin işverene zamanında iletmediği, bu yüzden istirahat paralarına ilişkin Kuruma yapılan bildirimlerin süresinden çok sonra yapıldığı ve çalışanların 2009 yılında yürürlüğe giren uygulama ile kuruma gitmelerine gerek olmadan PTT Bank’tan istirahat paralarını alacakken, gerek sağlık kuruluşlarının Sosyal Güvenlik Kurumlarına evrakları geç veya  eksik göndermesi, gerekse istirahat kağıtlarının internet üzerinden kuruma bildirilmemesi veya geç bildirilmesi nedeniyle, çalışanların istirahat paralarını almak  için eski uygulamada olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumlarına gitmek zorunda kaldıkları bilinmektedir.

Cezaların yüksek olması ve her bir hata başına alınacak olması nedeniyle konu hakkında işverenlerin,  Çalışanlarının sağlık kuruluşlarından aldıkları istirahat kağıtlarını aynı gün işyerine iletmelerini aksi halde işyerinin yüksek İdari Para cezaları ile karşı karşıya kalabileceği gerek yazılı, gerekse sözlü  olarak, acilen bilgilendirmesi gerekmektedir. (Tebliğin bugünden itibaren geçerli olması nedeniyle)

Ali KARAKUŞ

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir