İnternette Avrupa’nın Gerisindeyiz

internet-avrupa

DPT raporuna göre internet kullanıcı oranımız Avrupa’nın yarısı kadar ve bu oran yükselemiyor. Türkiye’deki okullarda donanım da yetersiz.
Bilgi teknolojileri, internet ve bilgisayar okuryazarlığı alanlarında kapsamlı yasal ve finansal programlardan yoksun olan Türkiye, bu yüzden AB ile farkı kapayamıyor. Devlet Planlama Teşkilatı ”Bilgi Toplumu İstatistikleri 2010” raporuna göre geçtiğimiz yıl Türkiye’de tüm nüfus içerisinde internet kullanım oranı %34’de kalırken, AB’de bu oran 2 kat fazla, ortalama %67 olarak gerçekleşti.

Rapora göre düzenli internet kullanımı, hanelerde internet erişimi ve genişbant internet sahipliği konularında da AB, internet servis sunumunda rekabet ortamının bulunmadığı Türkiye’ye 2 kat fark atmış durumda ve bu fark da geçen zamana karşın kapanmıyor.
Rapordaki bir başka çarpıcı veri, “eğitim şart” dense de bu eğitime bilgisayarların araç olarak dahil edilememesi. Okullarda bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı hala son derece yüksek.

İlköğretimde geçtiğimiz yıl Tunceli’de bilgisayar başına 10,8 öğrenci düşerken, bu ili sırasıyla 12,3 öğrenci ile Artvin, 13,1 öğrenci ile Bayburt, 14 öğrenci ile Burdur, 15 öğrenci ile Gümüşhane izledi. Tüm iller arasında Gaziantep 50,7 öğrenci ile sonuncu sırada yer alırken onu 49,5 öğrenci ile Bursa, 42,6 öğrenci ile Şanlıurfa, 41 öğrenci ile Antalya ve 40,9 öğrenci ile İstanbul izledi.
Ortaöğretimde ise bilgisayar başına 8,7 öğrenci ile Sinop lider olurken bu ili 8,8 ile Tunceli, 9,5 ile Gümüşhane, 9,6 ile Bilecik ve 10 öğrenci ile Artvin izledi. İstanbul’un 59,6 öğrenci ile son sırada yer aldığı bu kategoride bu ili 49,9 ile Batman, 46,2 ile Gaziantep, 43 ile Diyarbakır ve 40,3 ile Şanlıurfa takip etti.
Bilgi Teknolojileri (BT) sınıfı kurulması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulun en az 8 dersliğe ve 150 öğrenciye sahip olması şartı arandığına işaret edilen raporda, tüm okullarda bilgi teknolojileri laboratuvarı kurulması yerine kurulum için okul bazında belirli bir kapasitenin varlığının arandığı, bu sebeple iller bazında okul veya öğrenci sayısı ile bilgi teknolojileri laboratuvarı sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığına dikkat çekildi. Buna göre İstanbul’daki resmi 2 bin 202 ilk ve ortaöğretim okulunda 3 bin 115 BT sınıfı/laboratuvarı yer alırken bu ili 1392 okul ve 1465 BT sınıfı ile Ankara ve 1318 okul ve 1137 BT sınıfı ile İzmir izledi. Bu alanda Kilis 135 okul ve 67 sınıf ile sonuncu, Bayburt 129 okul ve 70 sınıf ile sondan ikinci ve Ardahan 201 okul ve 75 sınıf ile sondan üçüncü sırada yer aldı.
İNTERNET ‘GENÇ’ İŞİ!
Rapor göre, tüm internet kullanıcıları içerisinde kadınların %68,2’si internete evden girerken, erkeklerde bu oran % 51,6 olarak gerçekleşti. İşyerinde ise erkekler %38 ile ilk sırada yer alırken kadınlar %22,7 oranına ulaştı. Eğitim alınan yerlerde kadınlar % 11,8 ile yine ilk sırada yer alırken erkeklerin %7,4’ü söz konusu mekanlardan internete girdi. Raporda her üç erkekten birinin de internete, internet kafelerden ulaştığı belirtildi.
Raporda öne çıkan bazı satır başları şöyle:
-Yaş grupları itibarıyla internet kullanımında 16-24 yaş grubu %59,4 ile ilk sırada yer alırken, 25-34 yaş grubu %45,1 ile ikinci sırada, 35-44 yaş grubu 30,2 ile üçüncü sırada, 45-54 yaş grubu %18,6 ile dördünce sırada, 55-64 yaş grubu %6,2 ile beşinci sırada ve 65-74 yaş grubu da %2 ile son sırada yer aldı.
-Kullanıcılarının %59,3’ü her gün, %29’u haftada en az bir kez, %9,7’si ayda bir kez ve %2’si iki-üç ayda bir internete giriyor.
-DPT’nin 2009 yılı sonu verilerine göre geçtiğimiz yıl tüm internet kullanıcılarının %72,4’ü e-mail alıp gönderme, %70’i çevrimiçi haber, gazete ya da dergi okuma veya haber indirme, %57’si sohbet/chat/gerçek zamanlı yazışma ve %56,3’ü oyun, müzik, film, görüntü indirme/oynatma yaptı.
Bunları sırasıyla %52,9 ile mal ve hizmet hakkında bilgi alma, %49,8 ile internet üzerinden telefonla ya da video görüşmesi yapma, %45,1 ile sağlıkla ilgili bilgi alma, %43,3 ile internet üzerinden radyo ya da televizyon takip etme, %31,7 ile öğrenme amacıyla internete başvurma, %25,7 ile okul, üniversite, mesleki kurslar ile ilgili faaliyetler için bilgi arama, %24 ile kendi oluşturduğu metin, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb içeriği internet ortamına taşıma, %22,5 ile seyahat konaklama ilgili hizmetlerin kullanımı, % 15,2 ile yazılım indirme, %14 ile internet bankacılığı, %13,2 ile iş arama ya da iş başvurusunda bulunma, %5,8 ile herhangi bir konuda çevrimiçi eğitim alma ve %2 ile mal veya hizmet satışı takip etti.
ÇEVRİMİÇİ ALIŞVERİŞİ SEVMİYORUZ
-İnternet kullanıcıları içerisinde online alışveriş yapanların %32,2’si elektronik eşya siparişi verirken sadece %1,1’i hisse senedi, finansal hizmetler ya da sigorta alımı için bütçe ayırdı.
Rapora göre internet alışverişlerinde oranın düşük olmasının en önemli nedeni; yanlış yada hasarlı ürün teslimi. Buna göre internet üzerinden alışverişte yaşanan sorunların %52,3’ü yanlış ya da hasarlı ürün tesliminden kaynaklanırken, %30’u teslim süresinin uzun olması ve %25’2 si sipariş verme veya ödeme esnasında internet sayfasında sorun yaşanması. Hile, dolandırıcılık ve sahtekarlıkla karşılaşma ile ilgili sorunlar, tüm şikayetlerin yüzde 5’ini oluşturuyor.
GÜVENLİK SORUNLARI
-DTP’nin raporunda internet kullanıcılarının karşılaştıkları güvenlik sorunlarının başında zaman ya da bilgi kaybına neden olan bilgisayar virüsleri yüzde 64,5 ile ilk sırada yer alıyor. Kullanıcıların yüzde 58,7’si istenmeyen posta/spam, yüzde 3,2’si kişisel bilgilerin internet üzerinden başkalarının eline geçmesi ve yüzde 0,9’u kredi kartı kullanımında usulsüzlük ile karşılaşmış durumda.
-Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye’de geçtiğimiz yıl internete bağlanan bilgisayarların yüzde 28’ini koruyacak ne bir anti-virüs yazılımı ya da güvenlik duvarı bulunuyor.
Ancak bu oran 2007’de yüzde 65,2 ve 2008’de 46,4 olarak gerçekleşmişti.
Kullanıcıların yüzde 57,1’i virüs tarama ya da koruma yazılımı kullanırken, yüzde 32,4’ü yazılım veya donanım olarak güvenlik duvarı kullanıyor, daha önemlisi yüzde 13,9’u alınabilecek güvenlik önlemleri ile ilgili hiç bir şey bilmiyor.
BAĞLANTI YÖNTEMLERİ
-Hanelerde internet bant genişliği her geçen yıl artıyor. Buna göre geçtiğimiz yıl bilgisayarların yüzde 32,5’i geniş bant internet erişimine sahip oldu. Bu oran 2 yıl önce yüzde 20 civarındaydı.
Yine 2009’da bilgisayarların yüzde 85,6’sı ADSL/SDSL, yüzde 5,8’i çevirmeli bağlantı, yüzde 2’si KabloNET ve yüzde 10’u cep telefonları üzerinden dijital aleme ulaştı.
-Geçtiğimiz yıl evlerin yüzde 61,9’unda sabit telefon hattı, yüzde 87,6’sında cep telefonu, yüzde 30’7’sinde masaüstü bilgisayar, yüzde 11,2’sinde taşınabilir bilgisayar, yüzde 0,6’sında el bilgisayarı ve yüzde 3,7’sinde oyun konsolu yer aldı.
Kaynak: ntvmsnbc.com

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir