Hiçbir Başarı Kolay Yoldan Gelmez

Etrafınızda var olan güzellikleri incelediğinizde fark edeceksiniz ki hiçbir güzellik kolay üretilmemiştir. Her güzelliğin arkasında ciddi bir emek vardır.

Çoğu zaman düşünmüşüzdür. Bir ressam birkaç küçük fırça darbesiyle ne kadar kolay resim yapıyor diye aslında o resimler hiçte kolay yapılmazlar. Ressamlar kolaylıkla resim yapabilme seviyelerine yılların birikimi ile gelebilirler.

Depremler, seller gibi doğal felaketlerde tahrip olan yıkılan yapılar fazla zahmet çekmeden plansız programsız kolaylıkla yapılan derme çatma yapılardır. Kolay yapı kolay ölümü de beraberinde getirmektedir.

Ülkemizde doğa felaketleri sonrasında, bin bir zahmetle yapılmış yüz yıllık güzel binalar bütün görkemiyle ayakta durabiliyor. Fakat şehirlerin güzelliğini tarumar eden çirkin yapılar özensiz ve kolay bir şekilde yapıldıklarından en ufak doğa felaketlerinde dahi hasar görüp yıkılabiliyor. Doğa felaketleri sonucunda hasar gören ve yıkılan yapılar sadece maddi kayıplara da sebep olmuyor, yaralanmaları hatta ölümleri dahi beraberinde getirebiliyor.

Evet, teknoloji çeşitli kolaylıklar sağlıyor. Fakat teknoloji sağladığı kolaylıkların yanı sıra insanların hayata bakış açılarını da değiştiriyor. İnsanlarla olan ilişkilerimizi, düşüncelerimizi kolaylaştırıyor, basitleştiriyor.

Hangi meslek dalı olursa olsun o meslek dalında uzmanlaşmak en az 10 yılı gerektirmektedir. Fakat teknolojide yaşanan gelişmeler özellikle gençleri yanlış algılara yöneltiyor. Gençler her istediklerine fazla zahmet çekmeden kolaylıkla ulaşabileceklerini ve başarının artık kolay yoldan gelebileceğini düşünüyor. Oysaki bu düşünce tam bir yanılsamadır.

Yeterince zahmet çekilmeden, emek harcanmadan elde edildiği düşünülen başarıların, hiçbir kalıcılığı yoktur. Kolay yollarla elde edildiği düşünülen başarılar sadece geçici bir süreç için tatmin duygusu verir orta veya uzun vadede ise başarısızlık kaçınılmazdır.

 

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Bunlar da hoşunuza gidebilir...