Dış Kaynak Kullanımı

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (DKK)

Dış Kaynak Kullanımı daha önce şirket içinde üretilen veya hiç üretilmemiş olmasına rağmen ihtiyaç duyulan bir malın veya hizmetin şirket dışından tedarik edilmesi anlamına gelmektedir.

Dış Kaynak Kullanımının tarihsel gelişimi

1970’li yılların son çeyreği ile 1980’li yılların ilk yarısı ile birlikte dünya ticaretinin hızla gelişmesi ve küreselleşmenin ilk adımlarının atılmaya başlanmasıyla, şirketler daha önceleri gereksinim duymadıkları faaliyet alanlarına ihtiyaç duymaya başlamışlardır. Şirketlerin kendi alanları dışındaki alanlarda faaliyet göstermeleri ve uzmanlaşmaları maddi açıdan şirketleri zorladığı gibi kendi öz alanlarına yeteri kadar odaklanamamalarına sebep olmaktadır. Bu durum şirketleri kendi alanları dışındaki ihtiyaç duydukları alanlara dış kaynaklardan ulaşmaya yöneltmiştir. Dış kaynak kullanımı ilk olarak 1980’li yıllarda kullanılmaya başlansa da yaygın olarak kullanımı dünya ticaretinin son derece hızlı bir şekilde gelişmeye başladığı 1990’lı yıllara dayanmaktadır.

Dış kaynak kullanımı Oxford English Dictionary’de ilk kez 1979 yılında yer almıştır. Dış Kaynak Kullanımı ifadesi de 1981 yılında Business Week’te çıkan bir makalede ilk kez literatürde kullanılmıştır. Oxford English Dictionary DKK’yı “Bazı mal ya da hizmetleri, bir sözleşme kapsamında organizasyonun dışındaki bir kaynaktan sağlama” olarak tanımlamaktadır.

Bilişim teknolojilerinin 1990’lı yıllarla birlikte hızla gelişmesi tüm sektörleri bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmaya mecbur bırakmıştır. Bu doğrultuda bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını karşılamak isteyen şirketler yetişmiş personel, yazılım, donanım gibi birbirinden farklı alanlara yatırım yapmak zorunda kalmışlardır. Tüm bu girdilerin maliyetleri şirketleri oldukça zorlamaktadır. Bu gerçeklikten dolayı şirketler bu ihtiyaçlarını maliyeti daha düşük olan dış kaynaklardan sağlamaya yönelmişlerdir.

Bilişim Teknolojilerinin Dış Kaynak Kullanımıyla Sağlanmasının Şirketlere Sağladığı Faydalar

1: Kalite

Bilişim Teknolojileri alanı dışında faaliyet gösteren şirketlerin müşterilerine daha kaliteli ürünler ve hizmetler sunmasını sağlar.

2: Risklerin paylaşımı

Şirketlerin bilişim teknoloji yatırımları önemli riskler taşımaktadır. Firmalar bu gerçeklikten yola çıkarak bilişim teknolojilerinden dış kaynaklar vasıtasıyla yararlanmaya başlamışlardır. Bu sayede daha dinamik bir şekilde değişen fırsatlar karşısında değişime daha kolay adapte olabilmektedirler.

3: Kendi Alanına Odaklanabilme

Dış Kaynak kullanımı şirketlerin kendi öz alanları dışındaki alanlarda zaman kaybetmelerini ve yatırım yapmalarının önüne geçer. Bu sayede şirketler kendi öz alanlarına daha fazla vakit ve maddi kaynak ayırma imkânına kavuşurlar.

Dış Kaynak kullanım hizmeti alacak olan şirketin işin sürekliliğini sağlayacak uzman insan kaynağına gereksinimleri karşılayan teknolojik birikime sahip olması büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde verilen dış kaynak hizmeti şirketlerde tedavisi mümkün olmayan yaralar açmaktadır. Beycon Group bu gerçeklikten yola çıkarak alanında uzman kadrosu ve bilişim alanındaki bilgi birikimiyle şirketlere; Bilişim teknolojileri alanında Dış Kaynak(DKK) Hizmeti sunmaktadır.

Dış Kaynak Kullanımı (DKK) Hizmet Alanlarımız

Microsoft Teknolojileri

NET

SQL

CRM

SHARE POINT

Java Teknolojileri

J2ME, J2SE, J2EE

JSP, SERVLET, JSF, EJB, HIBERNATE, STRUTS HIBER

ORACLE ve SAP ile konuşabilme

İstenilen Nitelik ve Uzmanlıkta Eleman İstihdamı.

Prensiplerimizden ödün vermememiz, hızlı geri dönüşler ve asli faaliyet alanımızın yazılım olması DKK konusunda tercih ederliliğimizi sağlamaktadır.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir