Kategori: Muhasebe Yazıları

Af İle İlgili Aklınızda Soru Kalmasın! 0

Af İle İlgili Aklınızda Soru Kalmasın!

2009 Yılının Kasım ayında patlak veren ve dünya finansal piyasalarını alt üst eden ekonomik  krizin tüm ülkeler üzerinde farklı ölçülerde finansal etkileri olmuştur. Ülkemizde de,  Osmanlı’nın son dönemleri ve sonrasında yaşanan kurtuluş savaşı sonrası...

2010 Yılında Elde Edilen Kira Gelirinin Beyan Edilmesi 0

2010 Yılında Elde Edilen Kira Gelirinin Beyan Edilmesi

2011 YILINDA VERİLECEK,2010 YILINDA ELDE EDİLEN KİRA GELİRLERİNİN BEYAN EDİLMESİ  Kira Gelirinin Kapsamı Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde detaylı bir şekilde sayılan mal ve hakların kiraya verilmesinden...

AR-GE (Araştırma-Geliştirme) Faaliyetlerinin  Desteklenmesi 0

AR-GE (Araştırma-Geliştirme) Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Kanuni Dayanak AR-GE (Araştırma Geliştirme) Faaliyetlerinin Desteklenmesine yönelik 5746 sayılı Kanun 28.02.2008 Tarihinde TBMM genel kurulunda kabul edilerek 12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve yayımını izleyen ayın başından  itibaren (01.04.2008) yürürlüğe...

Askerlik Borçlanması 0

Askerlik Borçlanması

Giriş NOT: Borçlanma Talep Dilekçesi Sayfa Sonundadır Öteden beri var olan Askerlik Borçlanması, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Sigortalının borçlanabileceği süreler başlıklı 41. Maddesinin (b) bendi hükmünde düzenlenmiştir. 5510...

Doğum Borçlanmasında SON DURUM 0

Doğum Borçlanmasında SON DURUM

Giriş 5510 Sayılı “SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK  SİGORTASI KANUNU”nun Sigortalıların borçlanabileceği süreler başlıklı 41’nci maddesinin  (a) bendi ile getirilen Doğum borçlanması ile,   iş hayatına Doğum nedeniyle ara veren veya vermek zorunda kalanlar için...

BA ve BS Formları Uygulamasındaki Değişiklikler 0

BA ve BS Formları Uygulamasındaki Değişiklikler

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Kayıt dışı ekonomiyi önlemede detaylı verileri topladığı ve 2 yıldır aylık olarak verilmekte olan Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına...

Sosyal Güvenlik Uygulamaları Kısa Bilgiler 0

Sosyal Güvenlik Uygulamaları Kısa Bilgiler

SSK’ dan İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödeyenlerin İsteğe Bağlı Prim Ödemeleri 01 EKİM 2008 Tarihinden itibaren BAĞ-KUR’a ödenmiş sayılmaktadır. Emeklilik Hesabı Yapılırken  Bu Durum Gözönüne Alınmalıdır. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı prim...

5941 Sayılı Yeni Çek Kanunu ve  Değişiklikler 0

5941 Sayılı Yeni Çek Kanunu ve Değişiklikler

• Kanuni Dayanak 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun, ilk olarak 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha sonra 08.03.2003 tarihinde, 25042...

Kanun Kapsamında Yaralanılan Destek Unsurları 0

Kanun Kapsamında Yaralanılan Destek Unsurları

Kanun kapsamında  yararlanılan Destek unsurları şu şekildedir. 1-     Yapılan Ar-Ge veya yenilik harcamaları gider yazılmakta (direkt veya amortisman yoluyla), ayrıca Kurumlar vergisi matrahından düşülmekte, 2-    Kanun kapsamında Çalışan  nitelikli Ar-Ge personeli  ile destek personellerinin...

Kurumlar Vergisi İstisnası 0

Kurumlar Vergisi İstisnası

Kurumlar Vergisi İstisnası ve Ar-Ge indirimi uygulama esaslarına ilişkin açıklama 1-    Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı 31/12/2023 tarihine kadar Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu...