Kategori: Muhasebe Yazıları

Af İle İlgili Aklınızda Soru Kalmasın! 0

Af İle İlgili Aklınızda Soru Kalmasın!

2009 Yılının Kasım ayında patlak veren ve dünya finansal piyasalarını alt üst eden ekonomik  krizin tüm ülkeler üzerinde farklı ölçülerde finansal etkileri olmuştur. Ülkemizde de,  Osmanlı’nın son dönemleri ve sonrasında yaşanan kurtuluş savaşı sonrası...

2010 Yılında Elde Edilen Kira Gelirinin Beyan Edilmesi 0

2010 Yılında Elde Edilen Kira Gelirinin Beyan Edilmesi

2011 YILINDA VERİLECEK,2010 YILINDA ELDE EDİLEN KİRA GELİRLERİNİN BEYAN EDİLMESİ  Kira Gelirinin Kapsamı Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde detaylı bir şekilde sayılan mal ve hakların kiraya verilmesinden...

AR-GE (Araştırma-Geliştirme) Faaliyetlerinin  Desteklenmesi 0

AR-GE (Araştırma-Geliştirme) Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Kanuni Dayanak AR-GE (Araştırma Geliştirme) Faaliyetlerinin Desteklenmesine yönelik 5746 sayılı Kanun 28.02.2008 Tarihinde TBMM genel kurulunda kabul edilerek 12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve yayımını izleyen ayın başından  itibaren (01.04.2008) yürürlüğe...

İstirahat Sürelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi 0

İstirahat Sürelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi

•    Bahsi bildirimin hiç gönderilmemesi veya süreleri dışında internet üzerinden kuruma bildirilmesi halinde ise ; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102. Maddesinin “i”  bendi gereği Kurum tarafından bu Kanunun 100...

Sigorta Primi Desteği Uygulaması 0

Sigorta Primi Desteği Uygulaması

Kamu personeli hariç olmak üzere; Ar-Ge ve Yenilik faaliyeti kapsamında çalıştırılan Ar-Ge ve destek personeller için bu kapsamda elde ettikleri ücret üzerinden hesaplanan sigorta priminin işveren hissesinin  yarısı maliye bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır....

Yeni KOSGEB Kobi Kredileri 0

Yeni KOSGEB Kobi Kredileri

11.11.2010 Tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün Tarafından KOBİ’lere ve ihracat yapan işletmelere yönelik toplam 3 milyar TL’lik  kredi desteğinin detayları açıklanmış, kredi kullandırma işleminin 23.11.2010 tarihinden itibaren başlayacağını ifade edilmiştir. İşletmelerin en...

Askerlik Borçlanması 0

Askerlik Borçlanması

Giriş NOT: Borçlanma Talep Dilekçesi Sayfa Sonundadır Öteden beri var olan Askerlik Borçlanması, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Sigortalının borçlanabileceği süreler başlıklı 41. Maddesinin (b) bendi hükmünde düzenlenmiştir. 5510...

Doğum Borçlanmasında SON DURUM 0

Doğum Borçlanmasında SON DURUM

Giriş 5510 Sayılı “SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK  SİGORTASI KANUNU”nun Sigortalıların borçlanabileceği süreler başlıklı 41’nci maddesinin  (a) bendi ile getirilen Doğum borçlanması ile,   iş hayatına Doğum nedeniyle ara veren veya vermek zorunda kalanlar için...

BA ve BS Formları Uygulamasındaki Değişiklikler 0

BA ve BS Formları Uygulamasındaki Değişiklikler

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Kayıt dışı ekonomiyi önlemede detaylı verileri topladığı ve 2 yıldır aylık olarak verilmekte olan Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına...

Sosyal Güvenlik Uygulamaları Kısa Bilgiler 0

Sosyal Güvenlik Uygulamaları Kısa Bilgiler

SSK’ dan İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödeyenlerin İsteğe Bağlı Prim Ödemeleri 01 EKİM 2008 Tarihinden itibaren BAĞ-KUR’a ödenmiş sayılmaktadır. Emeklilik Hesabı Yapılırken  Bu Durum Gözönüne Alınmalıdır. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı prim...