Kategori: Muhasebe Yazıları

Af İle İlgili Aklınızda Soru Kalmasın! 0

Af İle İlgili Aklınızda Soru Kalmasın!

2009 Yılının Kasım ayında patlak veren ve dünya finansal piyasalarını alt üst eden ekonomik  krizin tüm ülkeler üzerinde farklı ölçülerde finansal etkileri olmuştur. Ülkemizde de,  Osmanlı’nın son dönemleri ve sonrasında yaşanan kurtuluş savaşı sonrası...

5941 Sayılı Yeni Çek Kanunu ve  Değişiklikler 0

5941 Sayılı Yeni Çek Kanunu ve Değişiklikler

• Kanuni Dayanak 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun, ilk olarak 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha sonra 08.03.2003 tarihinde, 25042...

Kanun Kapsamında Yaralanılan Destek Unsurları 0

Kanun Kapsamında Yaralanılan Destek Unsurları

Kanun kapsamında  yararlanılan Destek unsurları şu şekildedir. 1-     Yapılan Ar-Ge veya yenilik harcamaları gider yazılmakta (direkt veya amortisman yoluyla), ayrıca Kurumlar vergisi matrahından düşülmekte, 2-    Kanun kapsamında Çalışan  nitelikli Ar-Ge personeli  ile destek personellerinin...

Kurumlar Vergisi İstisnası 0

Kurumlar Vergisi İstisnası

Kurumlar Vergisi İstisnası ve Ar-Ge indirimi uygulama esaslarına ilişkin açıklama 1-    Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı 31/12/2023 tarihine kadar Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu...

Sigorta Primi Desteği Uygulaması 0

Sigorta Primi Desteği Uygulaması

Kamu personeli hariç olmak üzere; Ar-Ge ve Yenilik faaliyeti kapsamında çalıştırılan Ar-Ge ve destek personeller için bu kapsamda elde ettikleri ücret üzerinden hesaplanan sigorta priminin işveren hissesinin  yarısı maliye bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır....

Yeni KOSGEB Kobi Kredileri 0

Yeni KOSGEB Kobi Kredileri

11.11.2010 Tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün Tarafından KOBİ’lere ve ihracat yapan işletmelere yönelik toplam 3 milyar TL’lik  kredi desteğinin detayları açıklanmış, kredi kullandırma işleminin 23.11.2010 tarihinden itibaren başlayacağını ifade edilmiştir. İşletmelerin en...

Askerlik Borçlanması 0

Askerlik Borçlanması

Giriş NOT: Borçlanma Talep Dilekçesi Sayfa Sonundadır Öteden beri var olan Askerlik Borçlanması, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Sigortalının borçlanabileceği süreler başlıklı 41. Maddesinin (b) bendi hükmünde düzenlenmiştir. 5510...