Beycon Group Tubisad’da

Beycon Group Tubisad Üyelerimizden Haberler Bölümünde Yer Aldı

Beycon Group Doküman Yönetim Sistemi Projesi ile Tübisad  (Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği) Üyelerimizden haberler bölümünde yer aldı.

BEYCON GROUP HABERİ

Beycon  Group Doküman Yönetim Sistemi Projesini Tanıttı

Beycon Group özel ve kamu kuruluşlarında ciddi zaman ve maddi kayıplara yol açan doküman yönetimlerinin, internet üzerinden yapılabilmesini sağlayan Doküman Yönetim Sistemi Projesini tanıttı.

Beycon Gruoup Doküman Yönetim Sistemi Projesinin Özellikleri

Beycon Group Doküman Yönetim Sistemi projesi ile kâğıt arşivleri elektronik ortama aktarılarak dokümanlar merkezi olarak yönetilebilmekte ve dokümanlara internet erişimi olan her yerden ulaşılabilmektedir.

Proje ile ofisinizin dışındayken bile kendinizi ofisinizdeymiş gibi hissedecek siziniz.

Beycon Group Doküman Yönetim Sistemi projesinin 4 ana bölümü bulunmaktadır. Bu bölümler kategoriler, kullanıcılar, dokümanlar ve kullanıcı tipleri bölümleridir.

Kategoriler

ž  Doküman yönetim sistemi projesinin kategoriler bölümünde kullanıcılar ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeni kategori oluşturabilmekte, kategorileri silebilmekte ve kategorileri aktif veya pasif konuma getirebilmektedir.

ž  Oluşturulan kategoriler listelenebildiğinden kullanıcılar tarafından kategorilere daha kolay bir şekilde ulaşılabilmektedir.

ž  Kategoriler, kategorilerin aktiflik veya pasiflik durumuna göre ve kategori isimlerine göre listelenebilmektedir.

Dokümanlar

ž  Sistem yöneticisi, sisteme eklemek istediği dokümanları, açıklamalarını, kategorilerini ve dokümanların hangi kullanıcılar tarafından görülmesi gerektiğini belirleyerek sisteme yükleyebilmektedir.

ž   Sistem yöneticisi arama kriterleri bölümünden dokümanın ismini, açıklamasını, kategori ve dosya uzantısını belirtmek suretiyle aradığı dokümana kolaylıkla ulaşabilmektedir.

ž   Sistem yöneticisi sistemde yer alan dokümanlar bölümünden dokümanları silebilir, dokümanları güncelleyebilir, güncelleme ekranından farklı veya aynı isimde başka bir doküman ekleyebilir.

ž  Aynı isimle yüklenen dokümanlar versiyonlar halinde saklanmaktadır.  Bu sayede ilk yüklenen doküman korunmuş olur.

ž  Dokümanlar versiyonlar halinde saklandığından dokümanlar üzerindeki versiyon farklılıkları rahatlıkla incelenebilmektedir.

Kullanıcılar

ž  Kullanıcılar bölümünde sisteme eklenmek istenen kullanıcıların adı, soyadı, şifresi sisteme girilip, kullanıcıların aktiflik pasiflik durumları ve rolleri belirlendikten sonra sisteme kaydedilerek yeni kullanıcıların sisteme girişi tamamlanır.

ž  Sistemde yönetici olarak belirlenmiş olan kullanıcı ve/veya kullanıcılar, kullanıcıların güncelleme bilgilerini tıklamak suretiyle kullanıcıların bilgilerinde güncelleme işlemini gerçekleştirebilmektedir.

Kullanıcı Tipleri

ž  Sistem yöneticisi kullanıcı tipleri bölümünden yeni kullanıcı rolleri belirleyebilmekte ve belirlenen roller doğrultusunda kullanıcıları yetkilendirebilmektedir.

ž  Sistemde yer alan arama bölümünden kullanıcı tipine göre arama yapılabilmektedir.

ž  Sistem yöneticisi kullanıcı tiplerini silebilmekte ve güncelleyebilmektedir.

ž  Kullanıcılar sistem yöneticisi tarafından kendilerine yüklenen roller ile doğru orantılı olarak yetkilendirilmekte ve yetkilendirildikleri bölümlerdeki dokümanlara ulaşabilmektedir.

ž  Sistem yöneticisinin yetkilendirmediği hiçbir kullanıcı yeni doküman ekleyemez, dokümanları silemez veya dokümanlar üzerinde herhangi bir güncelleme yapamaz.

ž  Kullanıcılar sistemde yer alan arama bölümüne istedikleri dokümanın adını ve dokümanın açıklamasını yazdıktan sonra dokümanlara kolay bir şekilde ulaşabilmektedir.

Güvenlik

ž  Beycon Group  Doküman Yönetim Sistemi projesinde dokümanlar üst düzey güvenlik uygulamalarıyla korunmaktadır. Projede yer alan kapsamlı güvenlik özellikleri dokümanlarınızı yetkilendirilmemiş kullanıcıların erişimlerinden korumaktadır.

ž   Sistem yöneticisi sistemde yer alan modül vasıtasıyla sistemdeki dokümanların kim tarafından görüntülendiği, yazdırıldığı ya da düzenlendiğini rahatlıkla görülebilmektedir.

Kullanıcı Yetkilendirme

Beycon Group Doküman Yönetim Sistemi projesinde sistem yöneticisi tarafından sisteme dahil olan kullanıcıların rolleri tanımlanmakta ve tanımlanan roller doğrultusunda kullanıcılar yetkilendirilmektedir. Kullanıcılar sadece yetkilendirildikleri bölümlerdeki dokümanlara ulaşabilir, yetkileri doğrultusunda yeni doküman ekleyebilir, silebilir veya dokümanları güncelleyebilir.

Beycon Group Haberi

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir