Aile Şirketlerinde Yönetim

Ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin büyük bir bölümü aile şirketi statüsündedir. Aile şirketlerinin yaşamakta olduğu en büyük problem ise özellikle ikinci kuşaktan itibaren şirketlerin yok olmaları veya varlıklarının önemli bölümlerini kaybetmeleridir.

Ülkemizde ve dünyada henüz kurumsallaşamamış aile şirketleri en parlak dönemlerini kurucuların şirketleri profesyonellere ihtiyaç duymadan yönetebildikleri dönemlerde yaşarlar.

Bu dönemde aile şirketlerinin kurucuları çok çalıştıkları, hızlı karar verdikleri ve yaptıkları işe fazlasıyla odaklandıklarından kısa bir zaman diliminde beklentilerinde üstünde karlılıklar elde edebilmektedir. Ancak iş belli büyüklüğe geldiği ve insan kaynakları, muhasebe gibi birimlerin kurulmasının zorunluluk teşkil ettiği durumlarda aile şirketlerinin kurucuları açmaza girer ve sıkıntılar baş gösterir. Çünkü genel olarak aile şirketlerinin kurucuları bu birimlere alışık değildirler hatta gereksiz olduğunu düşünenler dahi vardır.

Elbette ki aile şirketleri de çağa ayak uydurabilir ve gelecek kuşaklarda da varlığını büyüyerek devam ettirebilir. Fakat bunun için bazı temel kurallara uyulması gerekmektedir.

Aile şirketlerinin devamlılığının sağlanması için uyulması gerekenler

  • Aile bireyleri şirket ve ailenin birbirinden farklı olduğunu bilerek ikisi arasında iyi bir denge kurmalıdır.
  • Aile şirketinin organizasyon yapısının profesyonel bir kimliğe kavuşması gerekmektedir.
  • Aile şirketinde görev yapan profesyonellerin şirkete karşı olan aidiyet duygularının arttırılabilmesi için şirkette görev yapan profesyonellere özgürlük alanı tanınması gerekmektedir.
  • Aile bireyleri şirketlerinde görev yapan profesyonelleri dışarıdan gelenler olarak değil takımın bir parçası olarak görmelidir.
  • Aile içinde yaşanan özel problemlerin şirkete asla yansıtılmaması gerekmektedir.
  • Kısa vadeli planlamalardansa uzun vadeli strateji ve taktikler belirlenmelidir.
  • Orta ve uzun vadede şirket yönetimlerinin profesyonellere devredilerek aile bireylerinin denetleme görevini üstlenmesi aile şirketlerinin devamlılığı açısından oldukça önemlidir.
  • Bütün bu koşullar yerine getirildiği takdirde aile şirketleri kurumsal bir benlik kazanır ve çağa ayak uydurarak gelecek kuşaklarda da varlığını büyüyerek devam ettirebilir.

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Bunlar da hoşunuza gidebilir...